top of page

Ons verhaal

​In 1988, toen Heteren nog een zelfstandige gemeente was, ontstonden de eerste plannen voor de realisatie van een levendige dorpskern. Het bleek de jaren daarna echter een flinke opgave om dit daadwerkelijk te realiseren. Gelukkig maar dat de inwoners van Heteren een uitdaging niet uit de weg gaan. In 2022 is het Hart van Heteren dan daadwerkelijk geopend. 

Diverse locaties en plannen zijn de revue gepasseerd 

Hart van Heteren is een onderdeel van de gehele transitie van Heteren. Voordat de definitieve locatie is bepaald, is er behoorlijk gepuzzeld. Diverse projectontwikkelaars stuurden een plan in. Het is uiteindelijk Artica die met een volledig plan aan de slag mag in ons dorp. Diverse scholen en sportlocaties liggen behoorlijk uit elkaar. Artica kiest voor het bundelen van deze locaties op één centrale plek, het oude gemeentehuis. De scholen, dagopvang en sporthal hebben hier inmiddels al enige tijd een mooie nieuwe plek en maken gebruik van elkaars mogelijkheden en faciliteiten. Door deze bundeling ontstaat er ruimte in het hart van Heteren voor de nieuwbouw van winkelruimtes en huizen, centraal gelegen en in open verbinding met de Beemdhof en de dijk.

Heteren geeft een stevig signaal

Toen er in 2017 sprake bleek van een plan B waarbij het gewenste dorpshart voorgoed plaats zou maken voor uitsluitend woningen bracht dit een grote groep inwoners op de been. Het kon niet zo zijn dat het na 30 jaar hiermee zou eindigen. Met de kennis dat diverse lokale ondernemers wel aan hun laatste jaren waren begonnen en geen directe opvolging hadden voor hun zaak, zou hiermee de levendigheid en het draagvlak voor voorzieningen in groot gevaar komen. Ruim 150 inwoners vertrokken met spandoeken en zelfs een strijdlied naar het gemeentehuis in Elst. En niet zonder resultaat; de inwoners van Heteren dwongen hiermee een laatste kans af. Een kans met een prijskaartje van € 68.000,- die het dorp zelf met beide handen zou moeten aangrijpen. 

Lees hier het artikel "Eensgezind voor een kloppend dorpshart Heteren" van 06-02-18 in De Gelderlander

Lees hier het artikel "Iedereen gelooft in een nieuw hart voor Heteren" van 26-04-18 in De Gelderlander

De laatste kans

Het was de laatste kans om te laten zien dat het kon in Heteren. Een groep betrokken inwoners, verbonden in dorpsraad Heteren, ondernemersvereniging Heteren en Heteren Sociaal, pakten de handschoen op. Samen met een breed gezelschap van vrijwilligers, ondernemers en experts begonnen zij, onder begeleiding van adviesbureau Fresh Forward, aan een ontdekkingsreis op zoek naar een gezamenlijke visie. Al snel werd het team omgedoopt tot 'dreamteam' en na diverse brainstormsessies en bezoekjes aan inspirerende initiatieven kwam een visie tot stand. Nu konden de handen echt uit de mouwen!

Lees hier het artikel "Heteren pakt de laatste kans voor dorpshart" van 24-07-18 in De Gelderlander

Lees hier het artikel "Heteren presenteert plannen voor nieuw dorpscentrum op internet" van 16-04-20 in De Gelderlander

Handen uit de mouwen

Nu de visie was ontwikkeld, het gebied was afgekaderd en er een pand was getekend, moesten we op zoek naar ondernemers met lef. Ondernemers die het aandurfden om nog voor de bouw een huurcontract te tekenen en een nieuwe onderneming te starten of te verhuizen. Deze worden gevonden of, in het geval van de Huiskamer van Heteren, zelf gecreëerd… weer een horde genomen. 

Het pand krijgt de naam 'Het Kwadrant', met onderin de winkelruimtes en daarboven appartementen. Er wordt bekeken of de stichting Hart van Heteren de winkelruimtes zelf kan aankopen middels een financiering, maar dat is helaas niet gelukt. Het ontbrak aan voldoende lef bij financierders. Uiteindelijk wordt een investeerder gevonden en kon de eerste paal in de grond. 

Het plan kost uiteindelijk geen € 68.000, maar € 17.000.000. Het Hart van Heteren moet namelijk een kloppend hart worden… met de stenen alleen zijn we er dus niet. Om onze dromen te verwezenlijken werden tientallen fondsen aangeschreven, startten we een inwonercampagne en voerden een BIZ (bedrijveninvesteringszone) in. Dankzij de toekenning van verschillende subsidies, Gemeente Overbetuwe, de vele lokale donateurs en de Heterense ondernemers gaat Hart van Heteren nu eindelijk kloppen! Een mooi aangekleed plein met carillon, fontein, bloemen en muziek, waar we maandelijks evenementen gaan organiseren.

Lees hier het artikel "Heteren ontkurkt de champagne het nieuwe dorpshart komt er" van 18-02-20 in De Gelderlander

Succes!

Hart van Heteren is initiatief van en voor Heteren om trots op te zijn! Er zijn 3 commissies ontstaan (marketing, evenementen & centrummanagement) die de komende jaren met heel veel vrijwilligers Heteren laten leven & groeien. Een dorp waarin ondernemers de kans krijgen, inwoners reden hebben om te blijven en toeristen niet zonder te stoppen doorheen fietsen. 

 

bottom of page