© 2019 door stichting Hart van Heteren.

Ons verhaal

De Stichting Hart van Heteren is op 1 oktober 2018 opgericht op initiatief van de Ondernemersvereniging Heteren, Dorpsraad Heteren en Heteren Sociaal. De stichting heeft als doelstelling het zonder winstoogmerk beschikbaar stellen van bedrijfsruimten aan ondernemers en (maatschappelijke) instellingen, evenals het stimuleren van levendigheid en bedrijvigheid in het dorpshart van Heteren.

Het bestuur bestaat uit:

  • Patrick Gering (voorzitter en tevens lid van de Dorpsraad Heteren)

  • Marinus van der Linde (secretaris en tevens lid van de Dorpsraad Heteren)

  • Joost Hoekstra (penningmeester / op grond van specifieke deskundigheid)

  • Bert Jansen (tevens lid van de ondernemersvereniging Heteren)

  • Peter van Bussel (op grond van specifieke deskundigheid)

 

Dit bestuur treedt op als ‘oprichtingsbestuur’. Nadat op 31 maart 2019 samen met de betrokken ondernemers, de gemeente en de projectontwikkelaar is vastgesteld dat het plan haalbaar is, wordt de samenstelling van het bestuur gewijzigd. Het is dan de bedoeling dat dan ook een vertegenwoordiger van de huurders van de nieuwe winkelruimte en op een later moment ook een vertegenwoordiger van de vereniging van eigenaren van de nieuwbouw in het bestuur deelnemen.

Onze partners

Gemeente Overbetuwe - Artica Vastgoedontwikkeling - Provincie GelderlandKoninklijke Nederlandse Heide Maatschappij

Hart van Heteren

Wij geloven in de kracht van warm en menselijk; in een plek waar je je thuis voelt.

 

Waar je de trots voelt van de lokale omgeving.

 

Waar iedereen meedoet, we elkaar versterken en waar je verrast wordt door unieke combinaties.

 

Een omgeving waar je even niets hoeft, maar waar alles kan.

 

Een plek om te ont-moeten.

 

Een plek die open is voor jou.