top of page

Een levendig en kloppend dorpshart

Heteren krijgt voor het eerst in haar 2.000 jaar oude geschiedenis een Hart en dit Hart willen we levendig en kloppend maken. Een Hart waar mensen met plezier komen, energie opdoen, elkaar ontmoeten, lokaal kopen en samen kansen pakken. Kortom, een Hart waar leefbaarheid geen definitie is, maar echt ervaren kan worden.

We hebben laten zien dat we samen vanuit dorpskracht en met lef en voldoende aandacht een heel eind zijn gekomen. In de nazomer van 2022 worden namelijk alle centrumgebouwen, entreewegen en het centrumgebied opgeleverd. We zijn er trots op dat dit na 20 jaar eindelijk is gelukt, maar gek genoeg was het ons nooit te doen om de stenen en de nieuwe wegen.

Het nemen van de laatste stap maakt het verschil tussen een kaal nieuw centrum en een levendig en kloppend dorpshart. Dit is vanaf het begin ons doel geweest en daar is het de inwoners van Heteren ook om te doen. Deze stap moet echter nog gemaakt worden. De binnen- en buitenomgeving moeten de juiste vorm en inhoud krijgen zodat de magneetwerking van onze dorpskern echt ‘aan’ gaat. Dit alles doen wij vanuit een duidelijke visie met slechts één doel: het substantieel verbeteren van de leefbaarheid waardoor er meer ontmoetingen plaatsvinden. Een historische verandering van een dorpje aan de Rijn waar je nu nog geen kop koffie kunt kopen naar een plek waar je binnenkort graag wilt zijn.

De 3 belangrijkste elementen van het plan om tot een levendig en kloppend dorpshart te komen, zijn:

Maandelijkse evenementen

 

Na de oplevering gaan we een opening organiseren als start van de maandelijkse evenementen die buiten plaatsvinden. In overleg met de lokale organisaties verhuizen bestaande evenementen en starten nieuwe evenementen. Onze ambitie is om vanaf eind 2022 evenementen, zoals de Sinterklaasintocht, de Kerstmarkt, Midsummernight, Kermis, HeteRUN, Heteren Viert Vrijheid, Chill Sportstrand, Roosje van Heteren Festival en Heterens Halloween allemaal in het Hart van Heteren te laten plaatsvinden.

20180427-Koningsdag-brandweer spuiten-2.

Dagelijkse sociale activiteiten

De Huiskamer van Heteren wordt de centrale ontmoetingsplek waar iedereen mee mag doen, waar niets moet en heel veel kan. De Huiskamer stimuleert levendigheid, ontmoetingen en faciliteert kansen voor mensen met een afstand tot de maatschappij, die we mensen met talent noemen. Samen met de bibliotheek wordt invulling gegeven aan activiteiten zoals koffie branden, taalcafé, haal & breng service met de vrachtfiets en het bereiden en serveren van streekproducten. Maar er is ook geld nog om sociale activiteiten mogelijk te maken, zoals Ontbijt Club, Duurzaamheidscafé, Repaircafé en  Knutselclub. Of realiseer je eigen sociale idee.

1423c1b5-b154-4034-b7ef-813701d1c734_thu

Levendige attracties

Een sociaal dorpshart is een plek waar mensen, jong tot oud, elkaar ontmoeten, kinderen spelen en er wat te beleven valt. Op de dagen dat er geen evenementen buiten worden georganiseerd, zorgen Roosje van Heteren, een waterfontein en een dorpscarillon voor levendigheid. Roosje van Heteren is een participatief project van gemeente, kunstenaars en burgers, waardoor Flipje uit Tiel een zusje krijgt. In de waterfontein spelen kinderen urenlang, terwijl ouders elkaar ont-moeten op de omliggende terrassen. Overdag als een attractie en ’s avonds als lichtspektakel. Het dorscarillon profileert zich als een ware sfeermaker.

Fontein

Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Ruim 20 jaar zet Heteren zich al in voor een dorpshart en nu gaat het dan echt gebeuren. Samen met winkeliers is er gewerkt aan een plan om meer commerciële- en sociale ontmoetingen te realiseren in het toekomstige centrumgebied. Dit plan wordt het levendig en kloppend dorpshart genoemd. In de basis betalen fondsen en overheden voor de fysieke elementen in de openbare ruimte, inwoners voor de evenementen en zowel de winkeliers als vastgoedeigenaren voor promotieactiviteiten.

Op basis van dit toekomstbestendige concept hebben diverse fondsen en bedrijven subsidies beschikbaar gesteld en hebben zich ruim een jaar voor de opening al meer dan 125 inwoners aangemeld als donateur. De winkeliers en vastgoedeigenaren verenigen is de laatste en volgende stap, zij zijn immers de direct belanghebbenden. Door zich te verenigen in een bedrijveninvesteringszone steken ondernemers samen tijd, energie en geld in het bekender maken van het nieuwe centrumgebied met als belangrijkste doel het stimuleren van meer commerciële ontmoetingen en het realiseren van een aantrekkelijk economisch klimaat.

 

Voor ondernemers: 

Alleen samen gaat het ons lukken om Hart van Heteren op duurzame wijze levendig te maken. Bekijk de brochure achter onderstaande link voor meer informatie over ons initiatief voor een BIZ.  

bottom of page